Vår bilverkstad reparerar och servar de flesta bilmärken. Våra mekaniker är kvalificerade och använder serviceutrustning samt reservdelar och oljor med hög kvalitet. Med avancerad diagnosutrustning kan vi koppla upp oss mot ditt fordon och göra en diagnos på bilens olika system. Vi har även utrustning för att släcka felkoder och servicelampor.
Bildelshuset bidrar till en bättre miljö. Vi sorterar allt avfall som metaller, plast eller papper och ser till att miljöfarligt avfall som oljor, filter, kemikalier och batterier återvinns.