Miljöpolicy för Bildelshuset i Örnsköldsvik AB

Bilåtervinning blir en mycket miljövänlig process när ”gröna” förvaltningsmetoder används. När man tänker på den enorma volym av fordon som skrotas varje år blir behovet av välskötta auktoriserade bildemonteringar tydligt.

På Bildelshusets bildemontering, använder vi olika metoder för att skydda miljön. När fordonen kommer till vår anläggning, är det en allmän regel att inspektera dem direkt och omedelbart ta hand om läckande fordon.

Målet är att 95% av fordonet återvinns. När en bil är demonterat, återanvänder vi en del vätskor såsom spolarvätska och frostskyddsmedel. Motorolja levereras för återvinning. Mjuka interiörprodukter såsom mattor, gummi och plast återvinns till andra produkter som te x petflaskor. Tänk på det nästa gång du tar fram en petflaska ur ditt kylskåp, kanske är plasten återvunnen från din grannes bil!

Metaller från bl a karossen, pressas ned för att användas i ny metall .Slutligen, genom att vi återvinner och levererar begagnade delar, bidrar vi så liten påverkan som möjligt på miljön.

I leveransprocessen använder vi om det är möjligt återvunnet förpackningsmaterial för våra begagnade bildelar. Vi gör vårt bästa för att minska storleken på vår klimatpåverkan och ta varje tillfälle i akt att göra det bättre.

Bildelshuset strävar efter att hela tiden bli bättre inom miljöområdet, vilket innebär att företaget arbetar efter följande principer:

  • Vi följer lagar och förordningar för vår verksamhet
  • Vi hanterar fordon och restprodukter från dessa på ett säkert och ansvarsfullt sätt
  • Vi strävar efter att minimera miljö-, hälso-, och säkerhetsrisker för medarbetare och kommun
  • Vi strävar efter att medarbetare såväl som ägare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i den mån det behövs
  • Vi försöker säkerställa att leverantörer och underentreprenörer bedriver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt
  • Vår målsättning är också att genom en effektiv demonteringsprocess och försäljning av demonterade delar öka återvinningsgraden på demonterade bilar samt genom noggrann och kunnig kontroll säkerställa en jämn och hög kvalitet på sålda delar
  • Vi vill dessutom löpande införa nya metoder för att reducera miljöbelastningen från processer och avfall
  • Vi visar inför myndigheter och allmänhet att ordnade förhållanden råder.
  • Vi har som avsikt att leva upp till ovanstående principer genom ett aktivt miljö- och kvalitetsarbete samt att vi är certifierad enligt SBR:s certifieringssystem


Magnus Norlin
VD Bildelshuset i Örnsköldsvik AB