Bilskrotning och demontering

Din bil blir omhändertagen på ett miljöriktigt sätt när du lämnar in den hos oss. 

Skrota bilen kostnadsfritt

Vi tar emot alla svenskregistrerade bilar för skrotning kostnadsfritt oavsett skick. Bilen ska vara tömd på privata ägodelar, är den inte det kan en avgift tas ut.

Är ditt fordon registrerad i något annat land, tas en avgift på 1800 kr om du vill skrota den hos oss. Avgiften är till för att täcka kostnader vi får för administration och demontering av dessa fordon.

Skrota bilen miljövänligt

Tänk på att det är ett miljöbrott att inte skrota bilen på rätt sätt – så vänd dig alltid till oss eller någon annan auktoriserad och miljöcertifierad bildemontering. Hos oss kan du känna dig trygg med att din bil tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

vill du att vi hämtar din skrotbil?

Ta kontakt med oss om du behöver hjälp med att frakta din skrotbil till oss.

Såhär går det till när du ska skrota din bil:

  1. Vid skrotning av fordon skall du ha med dig det senast utfärdade registringsbeviset Del 2 och legitimation.
  2. Saknar du registreringsbeviset kan du beställa ett nytt registreringsbevis via Transportstyrelsens hemsida eller på telefon 0771-25 25 25.
  3. Om du inte står som ägare till bilen måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren samt att du ska ha med dig en fullmakt från ägaren på att du har tillåtelse att skrota fordonet.
  4. Fullmaktformuläret hittar du här som du kan fylla i online och skriva ut.

VERKSTAD

Vi är ackrediterad Autoexperten verkstad, som aktivt arbetar med kvalitetshöjande åtgärder.

AKTUELLT